FAQ - často kladené dotazy

Instalace

This is the heading

1Jaká je vyžadována šířka dveří pro instalaci digitálních kukátek VEIU?

Zařízení VEIU Greeter Plus se instaluje na dveře s tloušťkou v rozmezí 35 až 105 mm a u zařízení VEIU mini 2 a VEIU Pro podporují instalaci na dveře s tloušťkou v rozmezí 35 až 110 mm.

2Jaký je vyžadován průměr otvoru ve dveřích pro instalaci digitálních kukátek VEIU?

Potřebný průměr otvoru ve dveřích je u zařízení VEIU Greeter Plus v rozmezí 13 až 58 mm, u zařízení VEIU mini 2 a VEIU Pro v rozmezí 14 až 50 mm, což odpovídá většině standardních dveřních kukátek.

3Jak velký prostor je potřebný pro instalaci vnitřní části (monitoru) VEIU kukátek?
Rozměry vnitřní části u VEIU kukátek jsou:
 • VEIU Greeter Plus - 135.5 x 76.5 x 18.7 mm
 • VEIU mini 2 - 115 x 87 x 28 mm
 • VEIU Pro - 195 x 137 x 23 mm
4Jaké jsou rozměry vnější části (kamery) VEIU kukátek?
Rozměry kamery VEIU kukátek jsou:
 • VEIU Greeter Plus - Ø60 x 14 mm
 • VEIU mini 2 - Ø63 x 18 mm
 • VEIU Pro - Ø65 x 18 mm
5Je nutné propojovat stávající dveřní zvonek VEIU kukátkem?
VEIU zařízení není jakkoliv nutné propojovat se stávajícím dveřním zvonkem - fungují zcela nezávisle.
6Je možné využít stávající rozvody domovního zvonku k zapojení VEIU kukátek jako videotelefonu?
Stávající rozvody domovního zvonku nelze při instalaci zařízení využít. VEIU zařízení fungují zcela autonomně. Samotná montáž zabere jen pár minut. Pokud vyžadujete být informováni o návštěvě či pohybu u dveří v různých částech budovy, využíjte mobilní aplikaci Eques pro operační systémy Android a iOS. Díky ní lze zařízení ovládat odkudkoliv, kde je k dispozici internetové připojení (jen u typu VEIU mini 2 a VEIU Pro).
7Je možné zakoupit delší FPC kabel, který propojuje vnější a vnitřní část VEIU kukátek?
Zakoupit delší FPC kabel není možné. Jedná se o speciální kabel, který přenáší vysokorychlostní signál mezi vnější a vnitřní částí kukátka. Při delších vzdálenostech by docházelo ke ztrátě signálu a nesprávné funkci zařízení. Z tohoto důvodu se FPC kabel v žádném případě nepokoušejte jakkoliv upravovat a vyvarujte se jeho mechanickému poškození!
8Jaký typ konektoru je použit u FPC kabelu pro propojení vnější a vnitřní části VEIU kukátka?
Jedná se o speciální konektor i kabel, které není možné jakkoliv upravovat. V opačném případě nebude zařízení správně fungovat. Při propojování vnější a vnitřní části FPC kabelem dbejte prosím zvýšené opatrnosti a vyvarujte se jejich mechanickému poškození.  
9Je možné VEIU kukátko nainstalovat na bezpečnostní dveře?
Ano, VEIU kukátka je možné nainstalovat i na bezpečnostní dveře za předpokladu, že splňují 2 základní požadavky - mají tloušťku v rozmezí 35 až 105 mm a je v nich otvor o průměru 13 až 58 mm pro kukátko VEIU Greeter Plus nebo mají tloušťku v rozmezí 35 až 110 mm a je v nich otvor o průměru 14 až 50 mm pro kukátk VEIU mini 2 a VEIU Pro
10Musí být VEIU kukátko napájeno pouze z baterie nebo je možné připojit zařízení k elektrické síti?
Všechna zařízení VEIU jsou vybaveny vestavěnou dobíjitelnou baterií s dlouhou výdrží. Součástí balení je USB adaptér do elektrické sítě a Micro USB kabel o délce 3 m sloužící k nabíjení kukátka. Z tohoto důvodu není nutné ani možné kukátko napájet z elektrické sítě.
11Je k provozu VEIU mini 2 a VEIU Pro nutné Wi-Fi připojení? Co se stane, je-li Wi-Fi připojení nedostupné?
Obě zařízení VEIU mini 2 a VEIU Pro mohou být použity i bez Wi-Fi připojení. Pro využití veškerých inteligentních funkcí a výhod včetně streamování videa a zvuku je nutné Wi-Fi připojení. Obě zařízení podporují Wi-Fi směřovače (routery) pracující na frekvenci 2.4 GHz. V případě, že je Wi-Fi připojení k síti z jakéhokoliv důvodu nedostupné, nebude kukátko odesílat notifikace a video stream na mobilní zařízení a záznamy budou ukládány do vnitřní či externí paměti. VEIU mini 2 nedisponuje vnitřní pamětí a VEIU Pro disponuje vnitřní pamětí o velikosti 6 GB. Obě lze navíc rozšířit paměťovou kartou Micro SD o velikosti až 32 GB.
12Je-li VEIU mini 2 či VEIU Pro připojeno k Wi-Fi síti a já se nacházím mimo její dosah, bude i nadále zasílat notifikace a video stream na mobilní zařízení?
Ano, bude. VEIU mini 2 a VEIU Pro využívají Wi-Fi připojení ke komunikaci s cloudem. To znamená, že budou zasílat notifikace a video stream na mobilní zařízení i v případě, pokud se nacházíte mimo dosah zmíněné Wi-Fi sítě. Jedinou podmínkou je, že mobilní zařízení musí být připojeno k internetu prostřednictvím jiné Wi-Fi sítě nebo sítě GSM (mobilní data).

Vnitřní část / Monitor

This is the heading

1Je monitor vybaven slotem pro SD nebo Micro SD paměťovou kartu?

Ano, všechny zařízení VEIU disponují slotem pro paměťové karty Micro SD až do velikosti 32 GB, kterými lze rozšířit interní paměť kukátek.

2Je při nabíjení baterie nutné sundat monitor z montážní desky?

Soušástí každého balení je USB síťový adaptér s výstupním proudem 1 A a Micro USB kabel o délce 3 m určený k nabíjení kukátka. K nabíjení kukátka lze rovněž použít power banku (není součástí balení). Z tohoto důvodů není nutné kvuli nabíjení kukátko demontovat z montážní desky.

3Upozorní VEIU mini 2 a VEIU Pro, že je potřeba dobít baterii?

Jednou z funkcí aplikace Eques je také upozornění uživatele na vybitou baterii a indikátor jejího aktuálního stavu nabití, který lze kdykoliv zkontrolovat. Stav baterie je rovněž zobrazen na monitorech všech zařízení VEIU.

4Je možné monitor vypnout z důvodu úspory elektrické energie?

Při provozu obou zařízení je LCD monitor standardně vypnut. K jeho rozsvícení dojde při stisknutí tlačítka zvonku na vnější části kukátka.

5Je možné nastavit, aby se monitor nerozsvítil po aktivaci PIR pohybového senzoru nebo stisknutí tlačítka zvonku?

Monitor se u obou zařízení po stisknutí tlačítka zvonku rozsvítí a zobrazí náhled situace za dveřmi. Při aktivaci PIR pohybového senzoru dojde pouze k rozsvícení podsvíceného tlačítka pro náhled na vnitřní části kukátka, případně podsvícení tlačítka zvonku na vnější části kukátka, které lze však v menu nastavení kukátka vypnout. 

6Lze vypnout detekci pohybu?

Ano, v nastavení kukátka -> Alarm -> vypnout přepínač

Vnější část / Kamera

This is the heading

1Musím nahradit stávající zvonek?

Stávající zvonek není nutné nahrazovat. Díky PIR pohybovému senzoru, kterým je kamera vybavena, není nutné pro pořízení záznamu a vyrozumění uživatele stisknutí tlačítka zvonku. 

2Dojde po stisknutí tlačítka zvonku k přehrání tónu, i když se doma aktuálně nenachází žádné mobilní zařízení?

Ano, po stisknutí tlačítka zvonku přehraje kukátko melodii obdobně, jako je tomu u běžného dveřního zvonku. Melodii lze vybrat z několik předinstalovaných či pomocí Micro SD karty lze do zařízení nahrát melodii vlastní ve formátu mp3. Akusticky je možné také signalizovat aktivaci PIR pohybového senzoru. 

3Je možné zařízení rozšířit o nějaké zařízení, které přehraje tón ve vzdálenější části domácnosti?

Zařízení není možné rozšířit o jakékoliv další části. Hlasitost melodie po stisknutí tlačítka zvonku je nastavitelná a dostatečně slyšitelná i ve vzdálenějších částech domácnosti. V případě spárování kukátka s mobilním zařízením a při dostupném internetovém připojení budete o případné návštěvě vyrozuměni i v rámci aplikace Eques (jen u typu VEIU mini 2 a VEIU Pro).

4Jak pracuje pohybový PIR senzor?

Pasivní infračervený pohybový senzor (PIR), kterým je vnější část kukátka vybavena, je schopen detekovat pohyb u vašich dveří. Po aktivaci senzoru může kukátko automaticky pořídit 1 až 3 snímky nebo videozáznam. Citlivost senzoru je nastavitelná ve 2 úrovních a dalé lze také nastavit časovou prodlevu mezi aktivacemi senzoru na dobu 1, 3, 5, 10, 15 nebo 20 sekund. PIR detekci pohybu lze také zcela vypnout. 

5Je možné pořídit snímek bez toho, aniž by někdo stiskl tlačítko zvonku?

Ano, snímek či videozáznam lze pořídit i bez toho, aniž by někdo stisknul tlačítko zvonku. Je to možné buď automaticky na základě aktivace PIR pohybového senzoru nebo manuálně stisknutím tlačítka na vnitřní části kukátka (monitoru). 

6Jak citlivý je PIR pohybový senzor? Jaká je prodleva mezi detekcí pohybu a spuštění záznamu?

Po aktivaci PIR pohybového senzoru je automaticky pořízen snímek nebo video záznam zhruba během 1.5 sekundy.

7V jaké vzdálenosti lze aktivovat PIR pohybový senzor? Je možné manuálně změnit jeho citlivost?
Zařízení VEIU podporují 2 úrovně nastavení citlivosti PIR pohybového senzoru. Vzhledem k tomu, že detekci pohybu ovlivňuje z největší části teplota, lze uvést pouze orientační vzdálenost od vnější části kukátka, ve které dochází k aktivaci senzoru. Na základě provedených interních testů se tato vzdálenost pohybuje v rozmezí 2 až 3 m. V letních měsících se obecně citlivost detekce pohybu snižuje, naproti tomu v zimě je PIR pohybový senzor citlivější. Pro zajištění spolehlivé detekce pohybu v létě i zimě doporučujeme:
 • Při teplotách nad 25 °C nastavit citlivost na vysokou úroveň (detekce pohybu ve vzdálenosti cca 2 m).
 • Při teplotách pod 25 °C nastavit citlivost na nízkou úroveň (detekce pohybu ve vzdálenosti cca 2 m).
Pokud nastavíte v létě citlivost na nízkou úroveň při teplotách okolo 35 °C, PIR pohybový senzor se bude aktivovat ve vzdálenosti menší než 0.5 m. Naproti tomu v zimě při teplotách okolo 0 °C a nastavené vysoké citlivosti se bude PIR pohybový senzor aktivovat ve vzdálenosti 4 až 5 m.
8Jak ovlivňuje světlo PIR pohybový senzor? Aktivuje se při rozsvícení či zhasnutí světla?
PIR pohybový senzor reaguje pouze na infračervené záření o vlnové délce 760 nm až 1 mm, které se nacházi v neviditelném spektru. PIR pohybový senzor by tedy neměl při zhasnutí či rozsvícení standardně reagovat.
9Lze kameru aktivovat vzdáleně prostřednictví Wi-Fi připojení bez aktivace PIR pohybového senzoru?
Pokud je kukátko připojené k síti prostřednictvím Wi-Fi a mobilní zařízení s aplikací Eques má dostupné internetové připojení, lze kameru aktivovat i vzdáleně bez nutnosti aktivace PIR pohybového senzoru nebo tlačítka zvonku.
10Podporují VEIU kukátka také záznam zvuku?
Ano, kukátka VEIU Greeter Plus, VEIU mini 2 i VEIU Pro podporují záznam zvuku.
11Jsou snímky a video a audiozáznamy automaticky ukládány?
Ano, pořízené záznamy se ukládají buď do interní / externí paměti kukátka nebo na cloudové úložiště.
12Jak často je nutné dobíjet baterii?
Plně nabitá baterie je schopna VEIU Greeter Plus napájet v pohotovostním režimu po dobu až 20 dní, u VEIU mini 2 až po dobu 40 dní a u VEIU Pro až po dobu 14 dní. Plné nabití bateie trvá přibližně 4 až 5 hodin, přičemž pro zajištění maximální životnosti baterie doporučujeme její nabíjení provádět, pokud její kapacita klesne pod 25%.
13Lze vypnout detekci pohybu?
Ano

Mobilní aplikace

This is the heading

1Kde je aplikace Eques dostupná ke stažení?

Aplikace Eques je dostupná pro mobilní zařízení s operačními systémy Android od verze 4.0 a vyšší a iOS od verze 8.0 a vyšší. Aplikace jsou volně ke stažení na Google Play (android) či App Store (iOS).

2Je nutné instalovat aplikaci do mobilu?

Ne, při zvonění návštěvníka se aktivuje displej a dění přede dveřmi lze sledovat na něm. Nicméně kukátko nemá možnost audio komunikace s návštěvou za dveřmi.

3Kde je aplikace Eques dostupná ke stažení?

Aplikace Eques je dostupná pro mobilní zařízení s operačními systémy Android od verze 4.0 a vyšší a iOS od verze 8.0 a vyšší. Aplikace jsou volně ke stažení na Google Play (android) či App Store (iOS).

4Kolik mobilních zařízení lze připojit k VEIU mini 2 a VEIU Pro a kolik jich lze připojit k jednomu mobilnímu zařízení?
S jedním zařízením VEIU mini 2 či VEIU Pro může pracovat až 8 mobilních zařízení současně. S jediným mobilním zařízením může naproti tomu pracovat neomezený počet zařízení VEIU mini 2 a VEIU Pro.
Zařízení VEIU mini 2 a VEIU Pro podporují sdílení přihlašovacích údajů, tzn. že je možné například připojit 2 ruzná mobilní zařízení k jedinému kukátku. Pokud někdo stiskne tlačítko zvonku, obě mobilní zařízení upozorní notifikací uživatele a mohou se současně připojit ke kukátku a realizovat video hovor. Je však nutné poznamenat, že zvuk bude přenášen pouze mezi zařízením VEIU a mobilním zařízením, nikoliv mezi oběma mobilními zařízeními.
5Co dělat v případě, když není pro Eques aplikaci dostupné internetové připojení?
Pokud není k dispozici Wi-Fi připojení pro zařízení VEIU mini 2 a VEIU Pro, postupujte prosím podle následujících kroků:
 • Zkontrolujte sílu Wi-Fi signálu zobrazenou na LCD displeji zařízení.
 • Prověřte vzdálenost mezi zařízením VEIU a Wi-Fi směrovačem (routrem). V ideálním případě by neměla přesáhnout vzdálenost 5 m.
 • Zkontrolujte, zda má směrovač povoleno vysílání SSID.
 • VEIU mini 2 a VEIU Pro podporují pouze připojení k síti 2.4 GHz. Připojení k síti 5 GHz není možné. V případě, že je váš směrovač dvoupásmový (dual-band), vypněte pásmo 5 GHz a spárujte kukátko připojením k síti 2.4 GHz. Poté můžete pásmo 5 GHz opět zapnout. 
 • Nastavte ve směrovači heslo pro připojení k síti na prázdnou hodnotu (heslo nebude pro připojení vyžadováno) a spárujte kukátko připojením k síti 2.4 GHz. Po úspěšném spárování můžete heslo opět nastavit na původní hodnotu. 
6Jak sdílet kukátko?

Kukátko lze snadno sdílet s dalšími členy domácnosti. Administrátor (ten, kdo první nainstaloval kukátko do aplikace a z jehož aplikace budou provedena následná sdílení) provede následující postup = na obrazovce s kukátkem zvolíte „Sdílení zařízení“  -> „Sdílet s rodinou“ -> kdy se vygeneruje QR kód.

Tento kód si další účastník přidá tak, že na obrazovce pro přidání zařízení stiskne symbol skeneru v pravém horním rohu vedle nápisu „Přidat zařízení“. Následně se otevře okno pro naskenování QR kódu z aplikace administrátora, popřípadě lze QR kód získat z fotoalba v telefonu. O spárování budete uvědomění.

7Jak registrovat nového uživatele?

Po nainstalování aplikace Eques  je třeba provést registraci. Při registraci nového uživatele doporučujeme použít kombinaci čísel a písmenek.

Pokud se registrace nedaří, zadejte jako první vždy čísla a následně až písmena, popřípadě znaky.

KONTAKTUJ NÁS

Zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku
Čechova 1005/4, Přerov
Česká republika

MÁŠ JAKÝKOLIV DOTAZ? KONTAKTUJ NÁS